POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES GS SERVICES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Le responsable du traitement de vos données personnelles transmises dans le formulaire est GS Services à responsabilité limitée basé à Varsovie.

Comment traitons-nous vos données personnelles?

Le responsable du traitement de vos données personnelles est GS Services à responsabilité limitée basé à Varsovie (« nous »). Pour toute question liée au traitement de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter:

  1. par courrier: ul. Koprzywiańska 20, 04-285 Varsovie, Pologne
  2. par e-mail : h e l l o @ g s s e r v i c e s . p l

Nous traitons vos données personnelles conformément au Règlement général sur la protection des données (« RGPD »). Vous trouverez ci-dessous des informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles en tant que personne nous contactant sans être notre client.

Jak przetwarzamy dane osobowe osób, które kontaktują się z nami, a nie są naszymi klientami?

Jakie są cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celu odpowiedzi na Twoje pytania lub przedstawienia oferty naszych usług, jeśli o nią poprosiłeś. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z prowadzoną przez nas działalnością oraz przedstawienia oferty naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przecz czas trwania naszych relacji z Tobą oraz przez okres roku, od kiedy one ustały.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe możemy przekazać: naszemu upoważnionemu personelowi, podwykonawcom, innym dostawcom usług, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe ze względu na charakter świadczonych przez nich dla nas usług (np. dostawcy usług IT, dostawcy usług chmury obliczeniowej).

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz prawo:

  1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację, ponieważ przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  2. dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieaktualne lub niekompletne,
  4. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych naruszyło RODO lub inne przepisy prawa.