POLITYKA RODO GS SERVICES SP. Z O.O.

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu jest GS Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest GS Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („my”). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

  1. listownie: ul. Koprzywiańska 20, 04-285 Warszawa, Polska;
  2. mailowo: h e l l o @ g s s e r v i c e s . p l

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”). Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe jako: osoby, która kontaktuje się z nami, a nie jest naszym klientem.

Jak przetwarzamy dane osobowe osób, które kontaktują się z nami, a nie są naszymi klientami?

Jakie są cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celu odpowiedzi na Twoje pytania lub przedstawienia oferty naszych usług, jeśli o nią poprosiłeś. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z prowadzoną przez nas działalnością oraz przedstawienia oferty naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przecz czas trwania naszych relacji z Tobą oraz przez okres roku, od kiedy one ustały.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe możemy przekazać: naszemu upoważnionemu personelowi, podwykonawcom, innym dostawcom usług, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe ze względu na charakter świadczonych przez nich dla nas usług (np. dostawcy usług IT, dostawcy usług chmury obliczeniowej).

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz prawo:

  1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację, ponieważ przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  2. dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieaktualne lub niekompletne,
  4. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych naruszyło RODO lub inne przepisy prawa.